Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ތަޢާރަފް:

މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިސްކިތެއްހުރެއެވެ. މިނިވަން 50 އާ ގުޅުވައިގެން ބަނދެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މަޝްހޫރު “ކަޅުއޮށްފުންމި” ގެ ނަކަލު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރީވެސް މިރަށުގައެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އޮންނަ ރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

  • އާބާދީ: 1,400 މީހުން

މުހިންމު ލިންކްތައް:

ކައުންސިލް

ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޢަދަދު

0

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރު

0

ކައުންސިލް ރައީސް

02

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 11)

ރަށު ޚަބަރު

ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ރަށުގެ ޗާޓު